MUA CÁI LENOVO IDEAPAD100S TẠI SHOP FPT TRÊN ĐƯỜNG 3/2.

NGỌC DIỄM
vào ngày 14/11/2016 câu trả lời• 144 lượt xem

TÔI MUA CÁI LENOVO IDEAPAD100S TẠI SHOP FPT TRÊN ĐƯỜNG 3/2. HỌ BẢO LÀ HỖ TRỢ CÀI OFFICE 365 BẢN QUYỀN VẬY MÀ BÂY GIỜ HƠN 1 THÁNG TÔI XÀI KHÔNG ĐƯỢC NÓ HIỆN LÊN BẢNG HỎI MUA HAY DÙNG THỬ, YÊU CẦU NHẬP TỪ KHÓA HOẶC ĐĂNG NHẬP. VẬY TÔI PHẢI LẤY KEY Ở ĐÂU ĐỂ DÙNG???