Mới mua e lulima 640 xong. Thích công nghệ vậy lại lấy thêm e j7 prim nay.

tuyền
vào ngày 21/12/2016 câu trả lời• 155 lượt xem

Mới mua e lulima 640 xong. Thích công nghệ vậy lại lấy thêm e j7 prim nay. Cảm biến vân tay mình chưa thử con mọi thư thấy ok. Dùng lâu hơn thì chưa rõ. Cam chụp đẹp. Pin 40p hết 5% .