Mình xài Note 5 nhưng khi gửi tin nhắn đến đầu số 999 thì không gửi được tin nhắn báo lỗi

tram
vào ngày 16/11/2016 câu trả lời• 409 lượt xem

Mình xài SamSung Galaxy Note 5 nhưng khi gửi tin nhắn đến đầu số 999 thì không gửi được tin nhắn báo lỗi, nhưng mình cũng tìm hiểu hướng dẫn nhưng không tìm thấy mục SMS Premind, nhờ hỗ trợ