Minh thấy fpt lúc trước cho dùng thử pk 30 ngày sao giờ còn có 1 ngày vậy :((

Nguyễn Như Quỳnh
vào ngày 27/12/2016 câu trả lời• 129 lượt xem

Minh thấy fpt lúc trước cho dùng thử pk 30 ngày sao giờ còn có 1 ngày vậy :(( các bạn nhân viên tư vấn sai hay thay đổi chính sách vậy ạ.