MÌnh sài F1s cùng mua 1 lúc với bạn mình, mà sao camera của mình chụp bị tối hơn vậy admin.

Nguyễn Cao Kỳ
vào ngày 17/11/2016 câu trả lời• 99 lượt xem

MÌnh sài F1s cùng mua 1 lúc với bạn mình, mà sao camera của mình chụp bị tối hơn vậy admin.

Có thể bạn quan tâm: