Mua trước trả sau

       MÌnh sài F1s cùng mua 1 lúc với bạn mình, mà sao camera của mình chụp bị tối hơn vậy admin.

       Nguyễn Cao Kỳ
       vào ngày 17/11/2016 câu trả lời• 83 lượt xem

       MÌnh sài F1s cùng mua 1 lúc với bạn mình, mà sao camera của mình chụp bị tối hơn vậy admin.

       Có thể bạn quan tâm: