Mua trước trả sau

       Mình root máy thì giờ mất IMEI, không biết FPT giúp gì được mình không?

       quân
       vào ngày 02/01/2017 câu trả lời• 43 lượt xem

       Mình root máy thì giờ mất IMEI, không biết FPT giúp gì được mình không?