mình muốn mua cục sạc dụ phòng cho điện thoại, mình muốn loại nào có thể sạc được 4-5 lần sạc?

thành
vào ngày 14/11/2016 câu trả lời• 137 lượt xem

mình muốn mua cục sạc dụ phòng cho điện thoại, mình xài ip4, và hay đi công tác, mình muốn loại nào có thể sạc được 4-5 lần sạc?