Mình muốn kiểm tra bảo hành chính hãng của sony thì làm thế nào vậy ad?

tu quynh
vào ngày 09/12/2016 câu trả lời• 168 lượt xem

Mình muốn kiểm tra bảo hành chính hãng của sony thì làm thế nào vậy ad?

Thanks