Mua trước trả sau

       Mình muốn khôi phục cài đặt gốc đt của mình như máy mới , nhờ các bạn admin hướng dẫn mình giúp.

       Kim Tê Tê
       vào ngày 22/11/2016 câu trả lời• 103 lượt xem

       Mình muốn khôi phục cài đặt gốc đt của mình như máy mới , nhờ các bạn admin hướng dẫn mình giúp.