Mình mua note 5 được 4 tháng giờ muốn bán lại,thu lại giá

Nguyễn Lê Trí Nguyên
vào ngày 02/12/2016 câu trả lời• 104 lượt xem

Mình mua note 5 được 4 tháng giờ muốn bán lại,thu lại giá sao vậy Ad?