Mình mua máy Wing 311 , bị lỗi mau hết pin giờ mua pin ở đâu vậy

Nguyễn Ngọc như Tuyên
vào ngày 20/11/2016 câu trả lời• 92 lượt xem

Mình mua máy Wing 311 , bị lỗi mau hết pin giờ mua pin ở đâu vậy