mình mới mua sam sung fit 2 duoc 10 ngày vậy mình có trả được ko

mai văn cao
vào ngày 15/12/2016 câu trả lời• 118 lượt xem

mình mới mua sam sung fit 2 duoc 10 ngày vậy mình có trả được ko