Mình mới mua một chiếc laptop ở chỗ khác nhưng hệ điều hành là FREE DOS.

Phước Thịnh
vào ngày 06/12/2016 câu trả lời• 95 lượt xem

Mình mới mua một chiếc laptop ở chỗ khác nhưng hệ điều hành là FREE DOS. Bây giờ mình có thể đem máy của mình qua của hàng để cài đặt win 10 bản quyền đc không? Và chi phí là bao nhiêu vậy?