mình mới mua con ip6s plus bên mình giờ muốn đổi sang ip7 thì chi phí sao ạ?

tấn dũng
vào ngày 09/12/2016 câu trả lời• 126 lượt xem

mình mới mua con ip6s plus bên mình giờ muốn đổi sang ip7 thì chi phí sao ạ?