Mình mới chuyển từ iphone sang s7, có cách nào chuyển toàn bộ dữ liệu từ iphone

Nguyễn Minh Khoa
vào ngày 19/12/2016 câu trả lời• 57 lượt xem

Mình mới chuyển từ iphone sang s7, có cách nào chuyển toàn bộ dữ liệu từ iphone sang gồm cả ghi chú và tin nhắn không Ad?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU