mình dùng Samsung được 1 năm rồi , giờ máy nhận cảm ứng chậm lắm , mình nhấn 1,2s sau mới chạy

thanh hào
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 107 lượt xem

mình dùng Samsung được 1 năm rồi , giờ máy nhận cảm ứng chậm lắm , mình nhấn 1,2s sau mới chạy , như vậy là do lỗi bộ nhớ hay do màn hình ạ?