Mình dùng dòng samsung mà thấy tính năng chạm vào màn hình 2 cái để mở khóa rất hay làm sao ạ

Phú Quí
vào ngày 20/03/2017 câu trả lời• 50 lượt xem

Mình dùng dòng samsung mà thấy tính năng chạm vào màn hình 2 cái để mở khóa rất hay làm sao ạ

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU