Mình đang sử dụng MTB Mediapad T1 8inch vào CH play báo lỗi

Bùi Duy Toàn
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 102 lượt xem

Mình đang sử dụng MTB Mediapad T1 8inch vào CH play báo lỗi rất tiếc ChPlay đã dừng. Mình đã reset lại máy vẫn bị