Mình đang sử dụng ip7 nhưng không sử dụng được nút home có

Trần Vĩnh Phong
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 174 lượt xem

Mình đang sử dụng ip7 nhưng không sử dụng được nút home có phải máy bị lỗi không ad