mình đang sài con s7 Máy quá ngôn pin ở chế độ chờ

bích
vào ngày 03/01/2017 câu trả lời• 28 lượt xem
mình đang sài con s7 Máy quá ngôn pin ở chế độ chờ, mặc dù đã tắt hết chế độ led, báo giờ, sac pin 100% để qua đêm sáng dậy con 90% , cái nay co phải bị lỗi ko ad, 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU