mình đang phân vân giữa con j7 và j7 prime có ai tư vấn cho mình được không?

kim
vào ngày 21/12/2016 câu trả lời• 171 lượt xem

mình đang phân vân giữa con j7 và j7 prime có ai tư vấn cho mình được không?