Mình có tới nguyễn kim mua con laptop, mà bên đó rẻ hơn mình 300k. Mà nó cũng là hàng chính hãng.

Phạm Nhật Luận
vào ngày 16/11/2016 câu trả lời• 118 lượt xem

Mình có tới nguyễn kim mua con laptop, mà bên đó rẻ hơn mình 300k. Mà nó cũng là hàng chính hãng, mình vừa mới mua có 2 ngày, bên fpt sao lại bán mắc hơn vậy.