Mình có mua con Dell, muốn xác nhận chính hãng thì làm sao?

Phy
vào ngày 04/01/2017 câu trả lời• 35 lượt xem

Mình có mua con Dell, muốn xác nhận chính hãng thì làm sao?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU