Mình có giấy tờ đầy đủ. Mình trả trước 10%. Vậy trong 6 tháng phải trả bao nhiêu vậy QTV

vân anh
vào ngày 09/12/2016 câu trả lời• 111 lượt xem

Mình có giấy tờ đầy đủ. Mình trả trước 10%. Vậy trong 6 tháng phải trả bao nhiêu vậy QTV