mình có đặt 1 iphone 7 32G . nhưng đến nay không thấy thông tin gì

TRẦN NHẬT HOÀNG
vào ngày 15/11/2016 câu trả lời• 384 lượt xem

Minh muốn hỏi mình có đặt 1 iphone 7 32G . và đã đặt cọc theo chương trình của HSBC , nhưng đến nay không thấy thông tin gì . Giờ mình muốn hủy đơn lấy lại cọc thì như thế nào ?