Mình cần lưu dữ liệu hơi nhiều, nên mua táo bản 64 gb hay 128 gb?

Sơn Tùng
vào ngày 02/01/2017 câu trả lời• 25 lượt xem

Mình cần lưu dữ liệu hơi nhiều, nên mua táo bản 64 gb hay 128 gb?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU