Mua trước trả sau

       miezu này có ai mua không em? Anh thấy ít ngừ sài quá. Mà thấy cũng đẹp

       Dương Phi Long
       vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 72 lượt xem

       miezu này có ai mua không em? Anh thấy ít ngừ sài quá. Mà thấy cũng đẹp