Miếng dán cường lực sao không có bảo hành thế

Nguyễn Thị Hảo
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 360 lượt xem

Miếng dán cường lực sao không có bảo hành thế, bạn mình mua bảo hành 1 tháng mình thì ko có .