máy trend plus S7580 đang xài, bị báo reset phone mặc dù mình không có up ROM

thi thi
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 116 lượt xem

máy trend plus S7580 đang xài, bị báo reset phone mặc dù mình không có up ROM, có cách nào xử lý k hả ad?