Mua trước trả sau

       máy tính dùng Win 7,8 và 10 không gửi được file văn bản cho Win XP? và ngược lại

       Hoàng Thái Xuân
       vào ngày 14/11/2016 câu trả lời• 352 lượt xem

       máy tính dùng Win 7,8 và 10 không gửi được file văn bản cho Win XP? và ngược lại

       Hướng dẫn cách khắc phục.

       Trân trọng cảm ơn