máy tính dùng Win 7,8 và 10 không gửi được file văn bản cho Win XP? và ngược lại

Hoàng Thái Xuân
vào ngày 14/11/2016 câu trả lời• 370 lượt xem

máy tính dùng Win 7,8 và 10 không gửi được file văn bản cho Win XP? và ngược lại

Hướng dẫn cách khắc phục.

Trân trọng cảm ơn