Máy tính của minh sao cứ bấm mấy chử cái A B C D E

Tô Văn Doản
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 132 lượt xem

Máy tính của minh sao cứ bấm mấy chử cái A B C D E là nó lại nhãy ra x78 hoặc x52.... làm sao mới làm cho nó bình thường lại zây ad