máy mua về bị đơ là bị j vậy ad?

trinh
vào ngày 23/12/2016 câu trả lời• 99 lượt xem

máy mua về bị đơ là bị j vậy ad?