Máy huawei này của China ha em ? Sài có dc ko vậy

Lê Thúy Trân
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 153 lượt xem

Máy huawei này của China ha em ? Sài có dc ko vậy . Anh thấy cấu hình cao mà giá thành mềm quá nên chưa tin tưởng chất lượng lắm