Máy e sony XA sao không thể sạc đầy được, đến 99% là dừng,rú

Nguyễn Thanh Hằng
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 218 lượt xem

Máy e sony XA sao không thể sạc đầy được, đến 99% là dừng,rút ra thì lên 100% mà cắm vào thì cứ 99%?