Mua trước trả sau

       Máy e sony C4 vào thanh google tìm kiếm xong bấm vào link nó báo không tìm thấy

       Phạm Minh Tâm
       vào ngày 19/12/2016 câu trả lời• 144 lượt xem

       Máy e sony C4 vào thanh google tìm kiếm xong bấm vào link nó báo không tìm thấy ứng dụng để mở link là sao ạ?