Máy e mới mua được vài tháng sau h mở lên nó cứ chạy màn hình xanh r xoay vog tròn miết đợi cả...

Minh Tiến
vào ngày 19/05/2017 câu trả lời• 40 lượt xem

Máy e mới mua được vài tháng sau h mở lên nó cứ chạy màn hình xanh r xoay vog tròn miết đợi cả tiếng cũng không lên. Cho e hỏi sửa s v ạ  hay đem ra fpt

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU