Máy e bị bể màn hình,hãng báo từ chối bảo hà

Trần Văn Vịnh
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 88 lượt xem

Máy e bị bể màn hình,hãng báo từ chối bảo hành, báo phí thay màn hình 3 tháng,vậy nếu trong thời gian bảo hành mà hư bộ phận khác có được bảo hành không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU