máy bị lỗi nhà SX ngta mua đổi lại vậy bên FPTtrả lại cho nhà SX hay cho vào máy đổi trả để bán lại

Ly
vào ngày 03/01/2017 câu trả lời• 25 lượt xem
Cho mình hỏi các máy bị lỗi nhà sản xuất người ta mua đổi lại vậy bên tgdd trả lại cho nhà sản xuất hay cho vào máy đổi trả để bán lại 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU