Mua trước trả sau

       Máy bật kết nối dữ liệu k lên khởi động lại thì lại được có phải bị lỗi k ? Máy mình bị rơi

       huệ anh
       vào ngày 23/12/2016 câu trả lời• 73 lượt xem

       Máy bật kết nối dữ liệu k lên khởi động lại thì lại được có phải bị lỗi k ? Máy mình bị rơi