Máy anh pin 2000 anh sử dụng sạc dự phòng 5000 mà sạc không

Nguyễn Hữu Tững
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 164 lượt xem

Máy anh pin 2000 anh sử dụng sạc dự phòng 5000 mà sạc không được 2 lần nữa đó em . Anh Mua loại maxco của fpt đó?