Máy anh mua mới 1 tuần bị lỗi pin đổi anh máy khác đc phải kh&oci

Hồ Văn Ý
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 120 lượt xem

Máy anh mua mới 1 tuần bị lỗi pin đổi anh máy khác đc phải không?