Mua trước trả sau

       Máy anh mua mới 1 tuần bị lỗi pin đổi anh máy khác đc phải kh&oci

       Hồ Văn Ý
       vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 98 lượt xem

       Máy anh mua mới 1 tuần bị lỗi pin đổi anh máy khác đc phải không?