Mua trước trả sau

       Màn hình bị 3 điểm chết hay mấy điểm chết thì được bảo hành vậy , mình mới mua máy đc 2 tuần ấy ad

       kim lan
       vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 118 lượt xem

       Màn hình bị 3 điểm chết hay mấy điểm chết thì được bảo hành vậy , mình mới mua máy đc 2 tuần ấy ad