Màn hình bị 3 điểm chết hay mấy điểm chết thì được bảo hành vậy , mình mới mua máy đc 2 tuần ấy ad

kim lan
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 74 lượt xem

Màn hình bị 3 điểm chết hay mấy điểm chết thì được bảo hành vậy , mình mới mua máy đc 2 tuần ấy ad

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU