Lenovo yoga book cửa hàng bán mấy phiên bản vậy? chạy android hay

Vũ Đức Trung
vào ngày 06/12/2016 câu trả lời• 105 lượt xem

 Lenovo yoga book cửa hàng bán mấy phiên bản vậy? chạy android hay chạy win 10?