Laptop HP của mình hiện tại bắt wifi rất yếu, có cách nào giúp nó bắt mạnh hơn ko dc ạ.

Nguyễn Bích Thảo Như
vào ngày 20/11/2016 câu trả lời• 82 lượt xem

Laptop HP của mình hiện tại bắt wifi rất yếu, có cách nào giúp nó bắt mạnh hơn ko dc ạ.