Laptop Core i3 không có card rời, ram 4G chạy photoshop cs6 nổi không ạ?

Phùng Ngọc Dương
vào ngày 01/12/2016 câu trả lời• 198 lượt xem

Laptop Core i3 không có card rời, ram 4G chạy photoshop cs6 nổi không ạ?