Laptop có bản quyền với không bản quyền khác nhau như thế nào

Trần Thị Thu Trang
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 119 lượt xem

Laptop có bản quyền với không bản quyền khác nhau như thế nào vậy, các bạn ở fpt ko chiu cài cho mình card ?