làm sao tắt đồng hồ trên màn hình khóa samsung j7 prime đc ạ

vào ngày 11/11/2016 câu trả lời• 3.403 lượt xem

làm sao tắt đồng hồ trên màn hình khóa samsung j7 prime đc ạ