Không thấy FPT đưa thông tin chip các sản phẩm điện thoại lên? Tại sao vậy ạ?

Đạt Nguyễn
vào ngày 02/01/2017 câu trả lời• 19 lượt xem

Không thấy FPT đưa thông tin chip các sản phẩm điện thoại lên? Tại sao vậy ạ?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU