Không biết sao máy mình khi mới mở lên chưa mở ứng dụng gì thì ram đã bị sử dụng 30% rồi mình xài

Minh Khoa
vào ngày 20/03/2017 câu trả lời• 62 lượt xem

Không biết sao máy mình khi mới mở lên chưa mở ứng dụng gì thì ram đã bị sử dụng 30% rồi mình xài HP win 10

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU