không biết oppo này nhà sx có bản nâng cấp android cho sau này k?

hằng
vào ngày 24/12/2016 câu trả lời• 74 lượt xem

không  biết oppo này nhà sx có bản nâng cấp android cho sau này k? trong khi các dòng khác đã lên adroid 6 chuẩn bị ra 7. 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU